1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You are on my property."

"You are on my property."

Dịch:Bạn đang ở trên đất của tôi.

August 27, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TranQuangT

Cứ tưởng là you are all my property chứ :(


https://www.duolingo.com/profile/Kwanlan

các câu khác dịch " property" là tài sản song mình dịch: "bạn đang ở trên tài sản của tôi" lại sai là sao?


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Duo dịch vậy là chính xác rùi. Property ngoài nghĩa là tài sản có một nghĩa nữa là bất động sản. Nếu dịch thành bạn đang đứng trên tài sản hoặc bất động sản của tôi thì không giống cách nói của người Việt vậy nên dịch là bạn đang đứng trên đất của tôi thuần Việt hơn dù về mặt nghĩa kém chính xác hơn. Property nhấn mạnh nghĩa sở hữu hơn đất (land) nói chung.


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrnGi701708

tài sản:có thể là đất đai, nhà cửa, phương tiện... do property là tài sản nói chung nên bạn phải để ý thêm giới từ on it at nữa nha.


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

You are on my property, property, property, property


https://www.duolingo.com/profile/My_Ngoc

câu này đọc không nghe rõ are hay on nữa! nếu nghe không ra chữ on thi dịch " bạn là tài sản của tôi" thi sao ta?


https://www.duolingo.com/profile/gautrucbe

các câu hỏi khác cho rằng " property" là tài sản. Thế sao mihnf dịch :" bạn đang ở trên tài sản của tôi" lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/AnkakashiP

Cậu đang ở trên đất của tôi


https://www.duolingo.com/profile/buithedo

Bạn đứng trên đất của tôi


https://www.duolingo.com/profile/hannatran4

Tôi dịch: Bạn đang ở trên tài sản của tôi. >>> bị chấm sai!!!!


https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Trời. Property mà là đất sao...đm..đm...đm......


https://www.duolingo.com/profile/nguyen.gtvtk48

property là tài sản thì nếu ng nào đó, giả sử bắt gặp ai đó đang ngồi trên xe của mình, mà ko muốn nói là xe mà nói là bạn đang ở trên tài sản của tôi thì có được không


https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

bạn đang ở trên đất tôi thế là đủ nghĩa rồi. "đất tôi chứ có phải đất ai đâu"


https://www.duolingo.com/profile/Hani731726

Bất động sản thì chả là kinh doanh về đất nhờ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.