Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một ngày có hai mươi bốn tiếng."

Dịch:A day has twenty-four hours.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ty3J2Voj

Mỗi ngày có 24 tiếng với 24 tiếng mỗi ngày khác gì nhỉ, 3 câu đúng phải không ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhoangh3

đểu vãi

8 tháng trước