"Một ngày có hai mươi bốn tiếng."

Dịch:A day has twenty-four hours.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ty3J2Voj

Mỗi ngày có 24 tiếng với 24 tiếng mỗi ngày khác gì nhỉ, 3 câu đúng phải không ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhoangh3

đểu vãi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.