"Một ngày có hai mươi bốn tiếng."

Dịch:A day has twenty-four hours.

August 27, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/PhuongLTX

Đúng thật. Siêu đểu.


https://www.duolingo.com/profile/Ty3J2Voj

Mỗi ngày có 24 tiếng với 24 tiếng mỗi ngày khác gì nhỉ, 3 câu đúng phải không ạ?


https://www.duolingo.com/profile/PhuongLTX

Mình gõ số mà cũng không được. Điều này quá kì lạ.


https://www.duolingo.com/profile/Tuantuyhoapy

Trả lời tiếng anh mà sao ghi số, xàm


https://www.duolingo.com/profile/NguynThPhn287268

Sao tôi viết đúng là twenty - four mà sao không được nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/trnthqunhg1

Bạn có ghi thêm hours không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.