"I know them since yesterday."

Dịch:Tôi biết họ từ hôm qua.

August 27, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/fasteriswinner

câu này dùng sai thì ckhadung ơi. Phải là have+known chứ?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Mình sẽ sửa lại câu này :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.