Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I know them since yesterday."

Dịch:Tôi biết họ từ hôm qua.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/fasteriswinner

câu này dùng sai thì ckhadung ơi. Phải là have+known chứ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Mình sẽ sửa lại câu này :)

4 năm trước