1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I know them since yesterday."

"I know them since yesterday."

Dịch:Tôi biết họ từ hôm qua.

August 27, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/fasteriswinner

câu này dùng sai thì ckhadung ơi. Phải là have+known chứ?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Mình sẽ sửa lại câu này :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.