Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No, I go by bus."

Dịch:Không, tôi đi bằng xe buýt.

0
3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangligi

Sao các từ gợi ý lại là: "Không tôi đi buýt" ạ? : ))

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/bayha1973g

Bo từ bằng đi nghe đau ca tai

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tienthanh181735

Mày why thì bố cũng why cho mày biết sợ

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiHuyHong8

Như cứt

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TinQuyt2

No, i go by .....

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Tôi tới bằng xe bus lại sai ah

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Không, tôi đi bằng xe buýt cũng đ ' chịu đánh cho sai, vkl

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiHuyHong8

Thích thì nói

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyn159691

V

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

fuck you

-3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BVinh1

f

-4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhHuynh601874

Các bạn ủng hộ mình nhé

-4
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Ngoài đời thường bỏ "bằng" đi chứ nhỉ

-5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeNhung3

Sai rồi bạn ơi

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/trnthyh

Là sao

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

why

-2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhHuynh601874

Dễ xo với mình

-5
Trả lời1 năm trước