"No,Igobybus."

Dịch:Không, tôi đi bằng xe buýt.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangligi

Sao các từ gợi ý lại là: "Không tôi đi buýt" ạ? : ))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bayha1973g

Bo từ bằng đi nghe đau ca tai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tienthanh181735

Mày why thì bố cũng why cho mày biết sợ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiHuyHong8

Như cứt

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TinQuyt2

No, i go by .....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Tôi tới bằng xe bus lại sai ah

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Không, tôi đi bằng xe buýt cũng đ ' chịu đánh cho sai, vkl

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiHuyHong8

Thích thì nói

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyn159691

V

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ngcnh280114

Từ gợi ý không có từ "đi"

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.