Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No, I go by bus."

Dịch:Không, tôi đi bằng xe buýt.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangligi

Sao các từ gợi ý lại là: "Không tôi đi buýt" ạ? : ))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bayha1973g

Bo từ bằng đi nghe đau ca tai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tienthanh181735

Mày why thì bố cũng why cho mày biết sợ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiHuyHong8

Như cứt

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TinQuyt2

No, i go by .....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Tôi tới bằng xe bus lại sai ah

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranVanTai7

Không, tôi đi bằng xe buýt cũng đ ' chịu đánh cho sai, vkl

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiHuyHong8

Thích thì nói

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoaNguyn159691

V

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ngcnh280114

Từ gợi ý không có từ "đi"

1 tháng trước