"Cậu bé có một con chó hay là một con mèo?"

Dịch:Does the boy have a dog or a cat?

August 28, 2014

5 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/leMinhChienn

the boy has a dog or a cat: right!

November 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dieuthuy2607

which does the boy have, a dog or a cat?

February 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nk7JX

Boy là ngôi 3 tại sao dung have?

April 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nk7JX

Tôi chưa rõ về cách dùng " have

April 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DulF9L

The boy thì phải dùng "has" ?

September 29, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.