Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cậu bé có một con chó hay là một con mèo?"

Dịch:Does the boy have a dog or a cat?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sammy955623

Khi nào thì dùng have, khi nào dùng has vậy các bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthy13101103
  • have dùng cho số nhiều như I, you, we, they
  • còn has dùng cho số ít như he, she, it
1 năm trước

https://www.duolingo.com/leMinhChienn

the boy has a dog or a cat: right!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dieuthuy2607

which does the boy have, a dog or a cat?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhan254141

Hello

3 ngày trước