"She is going to want another skirt."

Dịch:Cô ta sẽ muốn một cái váy khác.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sau11snow

cô ấy sẽ muốn cái váy khác :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/caube310

có an đâu sao đáp án lại Một cái váy bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

another dành cho danh từ số ít, bao hàm nghĩa "một" trong đó.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.