"She is going to want another skirt."

Dịch:Cô ta sẽ muốn một cái váy khác.

August 28, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/sau11snow

cô ấy sẽ muốn cái váy khác :3


https://www.duolingo.com/profile/daccuon

"Cô ấy sẽ muốn cái váy khác " tại sao sai.


https://www.duolingo.com/profile/caube310

có an đâu sao đáp án lại Một cái váy bạn


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

another dành cho danh từ số ít, bao hàm nghĩa "một" trong đó.


https://www.duolingo.com/profile/Thuhuong2

She is going to want another skirt

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.