1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She is going to want another…

"She is going to want another skirt."

Dịch:Cô ta sẽ muốn một cái váy khác.

August 28, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sau11snow

cô ấy sẽ muốn cái váy khác :3


https://www.duolingo.com/profile/daccuon

"Cô ấy sẽ muốn cái váy khác " tại sao sai.


https://www.duolingo.com/profile/caube310

có an đâu sao đáp án lại Một cái váy bạn


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

another dành cho danh từ số ít, bao hàm nghĩa "một" trong đó.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.