"Sheisgoingtowantanotherskirt."

Dịch:Cô ta sẽ muốn một cái váy khác.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sau11snow

cô ấy sẽ muốn cái váy khác :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/caube310

có an đâu sao đáp án lại Một cái váy bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

another dành cho danh từ số ít, bao hàm nghĩa "một" trong đó.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.