1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They change the amount of oi…

"They change the amount of oil."

Dịch:Họ thay đổi lượng dầu.

August 28, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì :

amount (of something) : a quantity of something ( một khối lượng vật gì đó) (used especially with uncountable nouns) dùng đặc biêt với các danh từ không đếm được .

thí dụ : an amount of time/money/information : một lượng thời gian / tiền / thông tin .

tôi thấy đáp án viết là " Họ thay đổi số lượng dầu " là không đúng . chữ số lượng chỉ tương ứng với chữ "number" vì khi đã nói số là phải đếm được . mà oil thì là danh từ không đếm được

ở đây chỉ có thể dịch là " Họ thay đổi lượng dầu" . đó mới là chính xác


https://www.duolingo.com/profile/gautrucbe

dầu là số lượng đếm được mà bạn, đơn vị đo là lít, mili lít .....mà


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Một lít dầu = a liter of oil nha. Oil ko đếm được.


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

đếm được (countable) thí dụ như : một con chó , hai con chó , một quả trứng , hai quả trứng . Trong khi oil (dầu ) là một chất lỏng , tự bản thân nó không tách rời thành những đơn vị riệng biệt . bạn không thể đếm là một con dầu , hai con dầu . cho nên nó là không đếm được ( uncountable) . và người ta phải nhờ một vật trung gian quy ước do con người tự đặt ra để có thể định lượng , thí dụ lít cho chất lỏng , ký lô cho chất rắn . Tóm tắt lại , bạn chỉ có thể đong được dầu chứ bạn không thể đếm được dầu


https://www.duolingo.com/profile/tienhvse02728

Họ thay đổi số lượng dầu. Tại sao tôi dịch đúng mà không được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Ckbcgbfcjmglfku. Lguklgvuoloug. Guiygvilc gkugcbkuyfjbl


https://www.duolingo.com/profile/PhmMinhc799709

"Họ đổi lượng dầu."


https://www.duolingo.com/profile/tranttung

mình dịch là "họ thay đổi số lượng dầu" đúng chứ - đáp án thấy có sự khác biệt đó admin - số mất đi nhưng trog thảo luận đáp án như đáp án của mình đưa ra???


https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

Không biết do mình nghe chưa quen, hay phát âm trong ct co vđ mà toàn nghe "oil" thành "will"??!!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.