"They change the amount of oil."

Dịch:Họ thay đổi lượng dầu.

August 28, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì :

amount (of something) : a quantity of something ( một khối lượng vật gì đó) (used especially with uncountable nouns) dùng đặc biêt với các danh từ không đếm được .

thí dụ : an amount of time/money/information : một lượng thời gian / tiền / thông tin .

tôi thấy đáp án viết là " Họ thay đổi số lượng dầu " là không đúng . chữ số lượng chỉ tương ứng với chữ "number" vì khi đã nói số là phải đếm được . mà oil thì là danh từ không đếm được

ở đây chỉ có thể dịch là " Họ thay đổi lượng dầu" . đó mới là chính xác


https://www.duolingo.com/profile/tienhvse02728

Họ thay đổi số lượng dầu. Tại sao tôi dịch đúng mà không được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/tranvancon1

Mọi người đều sai hết rồi, tôi thì mới đúng nè,nhờ có doul


https://www.duolingo.com/profile/TrnThCmNhu13

zmhfzmhmgjyhrhrLhIjthrHrHmdRMhMhrurzgil


https://www.duolingo.com/profile/BbRMOpYj

They change the amount of oil


https://www.duolingo.com/profile/BbRMOpYj

Dffgggvghghhhhhhjjjji

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.