Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trong vòng năm mươi năm"

Dịch:In fifty years

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bin_123

During fifry years is ok?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduy0pr

Dung during co duoc ko ad,

3 năm trước