1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy có một quả táo."

"Anh ấy có một quả táo."

Dịch:He has an apple.

August 28, 2014

28 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vanminh.kthn

Sao lại là has không phải have? Mình k biết mong các bạn thông cảm?


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Đây là do cách chia động từ "have" trong thì hiện tại đơn bạn nhé: I have; you (số ít) have; he/she/it has; we have; you (số nhiều) have; they have.


https://www.duolingo.com/profile/Hoamg

You không phải số ít thì phải


https://www.duolingo.com/profile/cavoi1

Has là chủ từ số ít, have là chủ từ số nhiều.


https://www.duolingo.com/profile/TrngBivn

À mình hiểu rồi


https://www.duolingo.com/profile/LyNguyenCongDuy

i we you they + have, he she it + has


https://www.duolingo.com/profile/HoangDung910

Dùng "has" cho danh từ ngôi thứ ba số ít: he/she/it......dùng have cho các danh từ còn lại như: they/I/we....


https://www.duolingo.com/profile/fox12312

He has an apple


https://www.duolingo.com/profile/VoQuocHuyb9

I/you/we/they: have He/she/it: has Ngôi 123 số ít thì has Còn lại là have Trường hợp I vs you thầy tớ nói sao quên rồi


https://www.duolingo.com/profile/TanhSP

Hiểu 1 cách nôm na như này Khi nào có: He, She, It thì dùng has ......... Khi nào có: I, You, We, They...v.v thì dùng have


https://www.duolingo.com/profile/sChips2

I/You/We/They => Have She/He/It => Has


https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinh977450

Khi nào a khi nào an ad mong ad giải đáp hộ vs


https://www.duolingo.com/profile/XunL979517

Câu hỏi này của mình là về sự nhàm chán của has


https://www.duolingo.com/profile/HuBi593447

vanminh.kthn: đành chịu


https://www.duolingo.com/profile/ninha10z

you có thể không phải số ít nhưng trong tiếng anh nó lại đi với động từ dành cho số nhiều


https://www.duolingo.com/profile/phapmai

@Hilamhien : dùng an khi trước nguyên âm u,e,o,a,i. Dùng a khi trước phụ âm.


https://www.duolingo.com/profile/lenguyenhaVy

has la dong tu voi he ,she con have la dong tu di voi they, you ,we


https://www.duolingo.com/profile/phuong2016

không thấy duolingo hướng dẫn khi nào dùng a và khi nào dùng an và cách chia động từ


https://www.duolingo.com/profile/LCaoKimOan

"An" đọc là ân hay en


https://www.duolingo.com/profile/Qunh485498

Tại sao phải dùng has mak ko dùng have z ad


https://www.duolingo.com/profile/GuenTiger

An nên dùng trong các trường hợp nào thế các bạn


https://www.duolingo.com/profile/LisaL51583

Mình ko biết phải chọn an hay a

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.