"Anh ấy có một quả táo."

Dịch:He has an apple.

4 năm trước

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanminh.kthn

Sao lại là has không phải have? Mình k biết mong các bạn thông cảm?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Đây là do cách chia động từ "have" trong thì hiện tại đơn bạn nhé: I have; you (số ít) have; he/she/it has; we have; you (số nhiều) have; they have.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanminh.kthn

Cảm ơn bạn!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoamg

You không phải số ít thì phải

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hiIamhien

Khi nào dùng a và khi nào dùng an v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenAnhH7

khi phía sau a hoặc an có nguyên âm ueoai thì dùng an nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FanAnime1

bạn ơi bạn nói khó hiểu wá vậy mik ko hiểu bãn nói j lun

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cavoi1

Has là chủ từ số ít, have là chủ từ số nhiều.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VoQuocHuyb9

I/you/we/they: have He/she/it: has Ngôi 123 số ít thì has Còn lại là have Trường hợp I vs you thầy tớ nói sao quên rồi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LyNguyenCongDuy

i we you they + have, he she it + has

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/sChips2

I/You/We/They => Have She/He/It => Has

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ninha10z

you có thể không phải số ít nhưng trong tiếng anh nó lại đi với động từ dành cho số nhiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phapmai

@Hilamhien : dùng an khi trước nguyên âm u,e,o,a,i. Dùng a khi trước phụ âm.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenhaVy

has la dong tu voi he ,she con have la dong tu di voi they, you ,we

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LCaoKimOan

"An" đọc là ân hay en

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnPhong13

C

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/vrc9093

Sao không phải là "eat" mà là "has"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luan.nlt.94

eat là "ăn" còn đây là "có" mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vovantukt

khi nào sử dụng an, a, one vậy các bạn giúp tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthianh_1211

an + nguyên âm ( ueoai) ; a+phụ âm ( các âm còn lại)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhylvW

Tại sao câu này dùng has mà k phải have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong2016

không thấy duolingo hướng dẫn khi nào dùng a và khi nào dùng an và cách chia động từ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gutvanboy

2b

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duchieu123456

trời ghi he is củng sai dap an la he^s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngKhoa82492

sao đọc mãi vẫn kêu nói chậm vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linh612922

mk hieu roi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhanhGia7

duolingo, chừng nào dùng have chừng nào dùng has?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Qunh485498

Tại sao phải dùng has mak ko dùng have z ad

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanh703451

He has an apple, right

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuan585407

???

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.