1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy có một quả táo."

"Anh ấy có một quả táo."

Dịch:He has an apple.

August 28, 2014

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vanminh.kthn

Sao lại là has không phải have? Mình k biết mong các bạn thông cảm?


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Đây là do cách chia động từ "have" trong thì hiện tại đơn bạn nhé: I have; you (số ít) have; he/she/it has; we have; you (số nhiều) have; they have.


https://www.duolingo.com/profile/Hoamg

You không phải số ít thì phải


https://www.duolingo.com/profile/hiIamhien

Khi nào dùng a và khi nào dùng an v


https://www.duolingo.com/profile/NguyenAnhH7

khi phía sau a hoặc an có nguyên âm ueoai thì dùng an nha bạn


https://www.duolingo.com/profile/cavoi1

Has là chủ từ số ít, have là chủ từ số nhiều.


https://www.duolingo.com/profile/TrngBivn

À mình hiểu rồi


https://www.duolingo.com/profile/LyNguyenCongDuy

i we you they + have, he she it + has


https://www.duolingo.com/profile/HoangDung910

Dùng "has" cho danh từ ngôi thứ ba số ít: he/she/it......dùng have cho các danh từ còn lại như: they/I/we....


https://www.duolingo.com/profile/fox12312

He has an apple


https://www.duolingo.com/profile/ducthang_2014

Tại vì thế này mới đúng.


https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinh977450

Khi nào a khi nào an ad mong ad giải đáp hộ vs


https://www.duolingo.com/profile/sChips2

I/You/We/They => Have She/He/It => Has


https://www.duolingo.com/profile/GuenTiger

An nên dùng trong các trường hợp nào thế các bạn


https://www.duolingo.com/profile/XunL979517

Câu hỏi này của mình là về sự nhàm chán của has


https://www.duolingo.com/profile/HuBi593447

vanminh.kthn: đành chịu


https://www.duolingo.com/profile/khanhthyL51583

Mình ko biết phải chọn an hay a


https://www.duolingo.com/profile/nguynthng913032

Has là he hoặc he còn have là man/men woman/women


https://www.duolingo.com/profile/VnChngPhm

Chia động từ "have" trong thì hiện tại đơn has là dùng cho ngôi thứ 3 số ít (he, she, it) còn have cho các ngôi còn lại.


https://www.duolingo.com/profile/phuongle950292

Không biết từ nào dùng has còn từ nào dùng have

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.