Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nothing else helps."

Dịch:Chẳng còn gì khác giúp ích được.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tienanh2006

Không giúp gì được nữa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VietAnhIt

"Chẳng còn gì để giúp" ok không mọi nguời :)

3 ngày trước