Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông uống."

Dịch:The man drinks.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranthaiquang113

minh thaay tap viet cau dung theo ngu phap rat bo ich thanks ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Johnny_89

tại sao không dùng mạo từ "a", không xác định được người đàn ông nào mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/neukofaihua

Ngầm định người nói và người nghe đều biết người đàn ông đó rồi mới nói vậy.

3 năm trước