"Người đàn ông uống."

Dịch:The man drinks.

August 28, 2014

3 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/tranthaiquang113

minh thaay tap viet cau dung theo ngu phap rat bo ich thanks ad

August 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Johnny_89

tại sao không dùng mạo từ "a", không xác định được người đàn ông nào mà

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/neukofaihua

Ngầm định người nói và người nghe đều biết người đàn ông đó rồi mới nói vậy.

September 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.