"Người đàn ông uống."

Dịch:The man drinks.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranthaiquang113

minh thaay tap viet cau dung theo ngu phap rat bo ich thanks ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Johnny_89

tại sao không dùng mạo từ "a", không xác định được người đàn ông nào mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/neukofaihua

Ngầm định người nói và người nghe đều biết người đàn ông đó rồi mới nói vậy.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.