"This does not prevent the problem completely."

Dịch:Điều này không ngăn chặn vấn đề một cách triệt để.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuanc2

điều này không ngăn chặn vấn đề hoàn toàn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoan_micheal

mình nghĩ đáp án bạn đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caongcanh2
caongcanh2
  • 24
  • 12
  • 2
  • 99

Hoàn toàn ko được chắc

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/miumiudethuong

đọc chậm nghe như it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alan_pham

Điều này không ngăn chặn vấn đề hoàn chỉnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Điều này không hoàn toàn ngăn chặn vấn đề

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Điều này không hoàn toàn ngăn chặn vấn đề?? What is something wrong?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.