1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This does not prevent the pr…

"This does not prevent the problem completely."

Dịch:Điều này không ngăn chặn vấn đề một cách triệt để.

August 29, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thuanc2

điều này không ngăn chặn vấn đề hoàn toàn


https://www.duolingo.com/profile/hoan_micheal

mình nghĩ đáp án bạn đúng


https://www.duolingo.com/profile/hoa10031992

0353246981 zalo học cùng vui nha


https://www.duolingo.com/profile/caongcanh2

Hoàn toàn ko được chắc


https://www.duolingo.com/profile/miumiudethuong

đọc chậm nghe như it


https://www.duolingo.com/profile/alan_pham

Điều này không ngăn chặn vấn đề hoàn chỉnh


https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Điều này không hoàn toàn ngăn chặn vấn đề


https://www.duolingo.com/profile/danh1610

Điều này không hoàn toàn ngăn chặn vấn đề?? What is something wrong?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.