Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This does not prevent the problem completely."

Dịch:Điều này không ngăn chặn vấn đề một cách triệt để.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuanc2

điều này không ngăn chặn vấn đề hoàn toàn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoan_micheal

mình nghĩ đáp án bạn đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/miumiudethuong

đọc chậm nghe như it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alan_pham

Điều này không ngăn chặn vấn đề hoàn chỉnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Điều này không hoàn toàn ngăn chặn vấn đề

2 tháng trước