Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không có bất cứ cái gì."

Dịch:I do not have anything.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alexduc

I have nothing ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

I have not anything !!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaBichNguyen

"I haven't got anything" tại sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon815659

I do not have anything.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TVYam
TVYam
  • 22
  • 44

ai giải thích hộ mình tại sao phải thêm " do " vào không ạ

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/mQuangTin

I have not anything đúng không mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon815659

Sai rồi bạn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon815659

Pạn thiếu trợ động từ nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/solonol

i do not have everything....cũng đúng mà...sao sai nhỉ ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon815659

everything là mọi điều nha pạn

1 năm trước