"Tôi không có bất cứ cái gì."

Dịch:I do not have anything.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alexduc

I have nothing ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

I have not anything !!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaBichNguyen

"I haven't got anything" tại sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon815659

I do not have anything.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TVYam

ai giải thích hộ mình tại sao phải thêm " do " vào không ạ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.