"Tôi không có bất cứ cái gì."

Dịch:I do not have anything.

August 29, 2014

15 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/alexduc

I have nothing ^^


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhoangadhp

I have not anything !!!


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHuon815659

I do not have anything.


https://www.duolingo.com/profile/dng486576

Khj nào sử dụng i don't not have và khi nào sử dụng I haven't vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/thaophng09

khi have/had/has trong các thì hoàn thành, chúng có thể thêm not trực tiếp khi phu định vd I haven't gone to shool for three years.

khi have/had/has là động từ thường trong câu khi phủ định phải mượn trọ động từ vd I do not have a book.


https://www.duolingo.com/profile/Mafumafu-chan

câu này khi bị cướp tấn công là lấy ra dùng I @ @I I U I _


https://www.duolingo.com/profile/manjiro____mikey

Người Việt nói với người Việt ta là cướp đây người anh nói với người Việt ta là cứt đây


https://www.duolingo.com/profile/solonol

i do not have everything....cũng đúng mà...sao sai nhỉ ??


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHuon815659

everything là mọi điều nha pạn


https://www.duolingo.com/profile/Mafumafu-chan

TÔI KHÔNG CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ.


https://www.duolingo.com/profile/NgaBichNguyen

"I haven't got anything" tại sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/TVYam

ai giải thích hộ mình tại sao phải thêm " do " vào không ạ


https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Sao không phải anythings


https://www.duolingo.com/profile/Eminem.aka.HPLOC

Sao lúc thì dùng have no lúc lại dùng don't have ❤❤❤ doulingo


https://www.duolingo.com/profile/Robert_Grace

tại sao không dùng i have no anything

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.