"I see more women than previously."

Dịch:Tôi thấy nhiều phụ nữ hơn trước đây.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meddlerphan

Ủa, chứ "gặp" nhiều phụ nữ hơn trước không được sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthie193951

Gặp là meet

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

Câu này hình như không phải thì hoàn thành ... lol

4 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

nên đưa câu này sang phần "biến tố tính từ"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hungdoquang

Ủa, chứ "gặp" nhiều phụ nữ hơn trước không được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthie193951

Gặp là meet

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.