1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Children are a very big resp…

"Children are a very big responsibility."

Dịch:Trẻ em là một trách nhiệm rất lớn .

August 29, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thiminhtran

Học xong khóa này chắc tiếng Việt của mình rất gớm, trở nên thảm hại không thể tưởng tượng được:)


https://www.duolingo.com/profile/CngTrnQuc

mình cũng nghĩ vậy, đọc xong chẳng hiểu cái gì


https://www.duolingo.com/profile/NguynThanh694988

Nghe bạn nói cũng đúng,mình cũng nghĩ vậy.


https://www.duolingo.com/profile/mast0904

học xong chắc ngu học tiếng việt quá


https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Chương trình này nó giống như trêu ghẹo chúng ta hơn là giáo dục.. nhiều cái nó tào lao hết chỗ nói...


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Xin lỗi ,,ta học tiếng anh ,còn nhiều thiếu sót khi áo dụng văn phong Việt , tùy thực tế áp dụng, thấy có câu ,từ nào chưa chuẩn nên góp ý để các bạn hoàn chỉnh hơn ,,


https://www.duolingo.com/profile/khue3

Tại sao đã có "are" rồi mà còn thêm "a" nữa vậy???


https://www.duolingo.com/profile/yeulachet1066

Giống như "You are a student" cũng vừa có "are" vừa có "a" đó


https://www.duolingo.com/profile/TAHYbt

trẻ em là một trách nhiệm to lớn không đk sao cứ phải rất lớn ms đk à :3


https://www.duolingo.com/profile/aivan92

Câu này nghe cứ kì kì sao á

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.