"Children are a very big responsibility."

Dịch:Trẻ em là một trách nhiệm rất lớn .

August 29, 2014

10 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thiminhtran

Học xong khóa này chắc tiếng Việt của mình rất gớm, trở nên thảm hại không thể tưởng tượng được:)


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

chúc mừng bạn


https://www.duolingo.com/profile/CngTrnQuc

mình cũng nghĩ vậy, đọc xong chẳng hiểu cái gì


https://www.duolingo.com/profile/NguynThanh694988

Nghe bạn nói cũng đúng,mình cũng nghĩ vậy.


https://www.duolingo.com/profile/ntnhan.vn

Phải chỉnh thành:

" Educating children is a big responsibility"

"Dạy dỗ trẻ em là một trách nhiệm rất lớn"

Dài hơn xí nhưng có nghĩa hơn... mong có người lắng nghe:3


https://www.duolingo.com/profile/mast0904

học xong chắc ❤❤❤ học tiếng việt quá


https://www.duolingo.com/profile/BtO1Li

Câu này là nói về trách nhiệm gì to lớn của trẻ em vậy a??? "Trẻ em như búp trên cành biết ăn biết nói học hành là ngoan"


https://www.duolingo.com/profile/nguynKhanh995270

Chương trình này nó giống như trêu ghẹo chúng ta hơn là giáo dục.. nhiều cái nó tào lao hết chỗ nói...


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Xin lỗi ,,ta học tiếng anh ,còn nhiều thiếu sót khi áo dụng văn phong Việt , tùy thực tế áp dụng, thấy có câu ,từ nào chưa chuẩn nên góp ý để các bạn hoàn chỉnh hơn ,,


https://www.duolingo.com/profile/khue3

Tại sao đã có "are" rồi mà còn thêm "a" nữa vậy???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.