Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Come whenever you want."

Dịch:Đến bất cứ khi nào bạn muốn.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vdt0812

Đến khi nào bạn muốn

4 năm trước