"Come whenever you want."

Dịch:Đến bất cứ khi nào bạn muốn.

August 30, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/vdt0812

Đến khi nào bạn muốn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.