"The pool has no water."

Dịch:Bể bơi không có nước.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Funny_ghost

hồ bơi thì không có nước. có chữ "thì" cũng sai chán lắm rồi, báo sai ít ít người ta đỡ bực mình, sáng giờ sai hơn chục lần điên thật

4 năm trước

https://www.duolingo.com/neukofaihua

Tại sao lại là "no" mà không phải là "not" nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

no+N

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuong-pham

The pool does not have water thì dùng đc not thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/simonlaw

the pool is not exactly the same with swimming pool. ??????????????????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhvh

Dịch cái ao ko có nước thì báo sai, dịch cái hồ ko có nước thì lại gợi ý bể bơi không có nước. Có sự nhầm lần ao/hồ/bể bơi ở đây (pool/lake/swimming pool.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phandinhhuy30100

hồ bơi không có nước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.TrungDT

Hồ không có một ít nước thì báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocsondeptrai

đây là ngữ pháp mới à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

The pool does not have water

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.