1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you have another color?"

"Do you have another color?"

Dịch:Bạn có màu khác không?

August 30, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ht.qa

other + danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được mang ý nghĩa: những cái khác, một chút nữa… Ví dụ: other pencils = some more

another + danh từ đếm được số ít mang ý nghĩa: một cái khác, một người khác… Ví dụ: another pencil

Với danh từ đếm được another + danh từ số ít ( một cái nữa) Ex: the pen một cây bút nữa the other + N số ít ( cái cuối cùng còn lại) Ex: the other pen ( cái bút cuối cùng) other + N số nhiều (thêm nhiều cái nữa) Ex: other pens ( thêm một vài cây bút nưa) the other + N số nhiều (những cái còn lại) Ex: the other pens (tất cả những cây bút còn lại) * Với danh từ không đếm được other + N không đếm được (thêm nhiều) Ex: other water ( thêm nhiều nước) the other + N không đếm được ( tất cả cái còn lại) Ex: the other water ( phần nước còn lại) hiểu theo cách các bạn cảm thấy dễ hiểu nhất nhé. Chúc các bạn học tiếng anh vui vẻ


https://www.duolingo.com/profile/Long394807

Bạn có màu nào khác không?


https://www.duolingo.com/profile/kimtum

bạn thích màu khác phải không?


https://www.duolingo.com/profile/thu908817

trang phát âm chán quá


https://www.duolingo.com/profile/hongtham110005

Mik sai câu đó rui


https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuang1995

Bạn có màu khác à sao lại sai nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.