Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He sees something."

Dịch:Anh ấy thấy cái gì đó.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

"anh ấy nhìn cái gì đó" sao lại sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dreamstar3625

minh cung tra loi vay ma sai @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

Theo mình see là hành động bị động nên dịch "thấy" là đúng rồi, "nhìn" là chủ động, lúc đó ta dùng "look at"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

"thing" có thể dịch là điều gì, việc gì, cái gì được chứ. Trong các câu dịch của chương trình cũng dịch là điều gì mà sao câu này dịch "anh ấy thấy điều gì đó" lại cho là sai? Và theo cách nói thì ta cũng hiệu được nghĩa của câu mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanTanViet

A Tuan ơi ! "nhìn" khác hẳn với "thấy" vì có khi mình "nhìn" mà chưa "thấy" cứ hỏi ở đâu? ở đâu? hoài, lát sau mới thốt lên rằng :À, thấy rồi ! Vã lại "Nhìn = Look at"...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luonganhhoai

anh ấy nhìn thấy cái gì đó mà sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nothingness

"Anh ấy thấy điều gì " mà sai :( ???

3 năm trước