"Whatisthenameoftheroad?"

Dịch:Tên của con đường là gì?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocSon103

Tên duong nay la gi? Cung duoc ma mod

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 264

Con đường này tên gì

4 năm trước

https://www.duolingo.com/arenacongthanh

tên của con đường này là gì=>> sao sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trantrang67474

What is the name of the road

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguyn613693

con đường này tên là gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dung206049

Con đường này tên là gì cũng dc mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/dung206049

Con đường tên gì cũng được mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TRANMINHPH108722

kfkffdfkhadfkhsdkvnxk vkjzsvnkfbbs jzdhcnalhufhsich fashckishfukweuecvcasjdyucsbdlkzudflasug djnusichfiaygevauydkbakssic saoUFHkusfoiysifhlcfisuafhkiuheiady7e7747774vjhdjnawiushahdauhf2737379cv iehfwajiuiawd384yhjc9yic4nx7w8dise7xcbywdyqdehuygd7dgwq7gi87cgbuihs78xnw77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777hldjchSfndhnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDUhksiuchFQ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TRANMINHPH108722

FJEQKUEANVoefhvnzhslouloc jkkkkkkkkkkM,x,cjs,jp IAKASSJCFDKJFCNEIUUFHF248D877885667938487565466364838888883kslkdsijdmaskkkkj llmn kjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjd QIIWUOX

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.