1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What is the name of the road…

"What is the name of the road?"

Dịch:Tên của con đường là gì?

August 30, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NgocSon103

Tên duong nay la gi? Cung duoc ma mod


https://www.duolingo.com/profile/touya02

đâu có từ "này"


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Con đường này tên gì


https://www.duolingo.com/profile/arenacongthanh

tên của con đường này là gì=>> sao sai vậy?


https://www.duolingo.com/profile/touya02

ko có từ "này"


https://www.duolingo.com/profile/trantrang67474

What is the name of the road


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNguyn613693

con đường này tên là gì?


https://www.duolingo.com/profile/CmT59910

Con đường ten gì vay ?


https://www.duolingo.com/profile/dung206049

Con đường này tên là gì cũng dc mà


https://www.duolingo.com/profile/dung206049

Con đường tên gì cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/.Nheo.vn

Đường tên gì. Cx sai =((((


https://www.duolingo.com/profile/Hiu783927

"con đường tên là gì" cũng sai ư, người Việt hay dùng mà?


https://www.duolingo.com/profile/lut436756

con đường có 3 từ ( strees, route, road)


https://www.duolingo.com/profile/baokhangnhatrang

Xin hỏi sử dụng từ street được không à

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.