"Buổi biểu diễn đã gần xong ."

Dịch:The performance was almost over.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhuyhcm

almost finish sao không được vậy

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.