Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Buổi biểu diễn đã gần xong ."

Dịch:The performance was almost over.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhuyhcm

almost finish sao không được vậy

4 năm trước