Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những chiếc mũ thì sặc sỡ."

Dịch:The hats are colorful.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KronWu

Sao phải có "the"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrBinBill

Vì are là dùng cho số nhiều và is là dùng cho số ít.

3 năm trước