"Những chiếc mũ thì sặc sỡ."

Dịch:The hats are colorful.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KronWu

Sao phải có "the"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MrBinBill

Vì are là dùng cho số nhiều và is là dùng cho số ít.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.