Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thanks for the party last night."

Dịch:Cảm ơn vì bữa tiệc tối hôm qua.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
  • 25
  • 22
  • 19
  • 14
  • 5
  • 2

cảm ơn về buổi tiệc tối qua.

4 năm trước