"Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tầm xe."

Dịch:We are going to see the car collection.

September 1, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

Không nói rõ xe gì thì mình nghĩ đáp án Motorcycle cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.