Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tầm xe."

Dịch:We are going to see the car collection.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

Không nói rõ xe gì thì mình nghĩ đáp án Motorcycle cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ?

4 năm trước