"Họ có sữa."

Dịch:They have milk.

September 1, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/huynhdieumy135

''we has milk''cũng không được sao


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Không được bạn nhé! Bạn chú ý cách chia động từ "have" trong thì hiện tại đơn: I have; you (số ít) have; he/she/it has; we have; you (số nhiều) have; they have.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.