"Họ có sữa."

Dịch:They have milk.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhdieumy135

''we has milk''cũng không được sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Không được bạn nhé! Bạn chú ý cách chia động từ "have" trong thì hiện tại đơn: I have; you (số ít) have; he/she/it has; we have; you (số nhiều) have; they have.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.