"They work."

Dịch:Họ làm việc.

September 1, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VThPhng576542

mình hay nhầm lẫn walk,work


https://www.duolingo.com/profile/duongyoona_2003

nghe tưởng they walk chứ


https://www.duolingo.com/profile/thuyduong2404

Mình đọc đúng nè


https://www.duolingo.com/profile/cuubangthien

mình nghĩ là nên bổ sung thêm là " chúng làm việc "


https://www.duolingo.com/profile/trinhquyen4436

phải là họ làm việc mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/myhien13

Nghe la they walk


https://www.duolingo.com/profile/maiihuongg

đọc như They walk

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.