Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They work."

Dịch:Họ làm việc.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongyoona_2003

nghe tưởng they walk chứ

2 năm trước

Thảo luận liên quan