"We go around France by car."

Dịch:Chúng tôi đi vòng quanh nước Pháp bằng xe hơi.

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.