Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We go around France by car."

Dịch:Chúng tôi đi vòng quanh nước Pháp bằng xe hơi.

4 năm trước

0 Nhận xét