"Chúng ta không có đồ ăn, nhưng ít ra chúng ta có nước."

Dịch:We do not have food, but at least we have water.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hamnguyen96

hay cho câu "we do not have food, but at least we have girl " ;)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ihatetaker

"We don't have the food, but at least we have the water" thêm 2 mạo từ the thì ko được hả ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/br13lle
br13lle
Mod
  • 23
  • 11
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6

Vì "thức ăn" và "nước uống" ở đây là chỉ đồ ăn thức uống chung chung, nên không dùng được mạo từ xác định đằng trước nhé bạn! Chỉ trừ trong những văn cảnh đặc biệt khi những thứ trên đã được xác định rồi thì mới dùng được mạo từ "the".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bach287

mình dùng " we have no food" sao lại không đc nhỉ? ai giải thích đc ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lonelywolfboy

chắc do ad quên

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.