1. Forum
  2. >
  3. Topic: Irish
  4. >
  5. Na Réamhfhocail Shimplí agus …

https://www.duolingo.com/profile/galaxyrocker

Na Réamhfhocail Shimplí agus na Briathra

This is a list of prepositions i have with verbs. If there's more than one, I'll direct you to the Focloir Gaeilge-Béarla entry on that verb, and you can check out the description and related matches. I will not be translating these at the moment; just writing them out.

Abair: Dúirt mé le Máire imeacht

Bagair: Bhagair Pádraig ar Chormac

Bain: See here

Beannaigh: Bheannaigh sé **don (do)) fhear

Buaigh: Bhuaigh sé ar an gcailín

Buail: See here

Cabhraigh: Chabhraigh mé le Seán

(Note: Chuidigh mé le Seán ach thug mé cúnamh do Sheán)

Caith: See here

Cas: Chas mé le/ar C(h)olm

Cuir: See here

Diúltaigh: Dhiúltaigh mé do Sheán

Éalaigh: See here (No related matches, but use of verb with different prepositions in the entry)

Éist: D'éist mé le ceol

Féach/Breathnaigh: D'fhéach/bhreathnaigh mé ar an gcluiche

Fiafraigh: d'fhiagraigh mé de Sheán cá raibh sé ag dul aréir

Freastail: D'fhreastail mé ar an gcluiche

Fill:

1) D'fhill sí ón (ó) gcathair

2) D'fhill sé ar an gcathair

Gabh: See here

Géill: Ghéill mé do Mháire

Glac: Ghlac sé le tairiscint an fhir

Glaoigh: Ghlaoigh mé ar Mháire

Labhair:

1) Labhair mé le hAoife

2) Labhair mé faoi scrúdú na bliana seo caite

Lean See here

Lig See here

Iarr: D'iarr mé ar Sheán imeacht

Inis: D'inis mé don (do) rang

Íoc: See here

Oir/feil: D'oir/d'fheil mé an cóta do Phól

Scríobh

1) Scríobh mé chuig Máire (this means "to Mary"; it is not do Mháie, like in the course. That means "for/on the behalf of Mary". ag can be used in Connemara)

2) Scríobh mé chun na scoile (chun takes genitive)

Seol: See scríobh

:

1) Tá leabhar ag Seán

2) Tá snámh ag Seán

3) Tá súil ag Seán le haimsir mhaith

4) Tá sé briste ag Seán

5) Tá brón ar Sheán

Tabhair : See here

Teastaigh: Teastíonn airgead ó Sheán

Teip: Theip ar Seán sa scrúdú

Tréaslaigh: Thréaslaigh sé tordah an chluiche leis (le) an bhfoireann

September 1, 2014

0 Comments

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.