"Cha tôi cho phép nó ."

Dịch:My father allows it.

September 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

thiếu đáp án "my dad allows it" rồi mod ơi

September 2, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.