1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The dog and the cat eat meat…

"The dog and the cat eat meat."

Dịch:Con chó và con mèo ăn thịt.

September 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ninha10z

ở đây 0 có mạo từ "the" hay "a" nên không có từ miếng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.