"There are five categories."

Dịch:Có năm thể loại .

September 2, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/MinhTri20670

thêm chữ các hay những vào trước thể loại mà sao vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.