Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đang ở trên đất của tôi."

Dịch:You are on my property.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Vì sao "ground" lại không đúng???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietsonvu

Em cũng viết là: you are on my ground

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocsondeptrai

máy lắc chứ gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/inuGame

Ground là mặt đất

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hatu17

Sao mình làm là "you are on my land" lại sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Anhnangbanmai

đang học từ property mà bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Nhưng land cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Anhnangbanmai

ừ, phần mềm nó chưa hoàn thiện lên vậy bạn à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HienBee
HienBee
  • 25
  • 812

bao giờ phần mềm hoàn thiện bạn ơi?? bao lâu rồi vẫn thế?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 14
  • 7
  • 285

Mình nghĩ land là đất đai nói chung, với nghĩa đó thì land không thuộc sở hữu của ai cả. Còn property là đất thuộc dạng tài sản của một người nào đó. Vậy nên ở dùng property là đúng vì câu nói mang hàm ý đất thuộc quyền sở hữu của tôi.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuanvmt

anh nói rất hợp lí luôn hj

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/kuminh1

Đây là chọn phương án đúng chứ có phải là dịch từ TV sang TA đâu.

3 năm trước