"Bạn đang ở trên đất của tôi."

Dịch:You are on my property.

September 2, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

Vì sao "ground" lại không đúng???

October 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vietsonvu

Em cũng viết là: you are on my ground

December 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/inuGame

Ground là mặt đất

December 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngocsondeptrai

máy lắc chứ gì

August 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hatu17

Sao mình làm là "you are on my land" lại sai nhỉ?

September 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Mình nghĩ land là đất đai nói chung, với nghĩa đó thì land không thuộc sở hữu của ai cả. Còn property là đất thuộc dạng tài sản của một người nào đó. Vậy nên ở dùng property là đúng vì câu nói mang hàm ý đất thuộc quyền sở hữu của tôi.

June 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tuanvmt

anh nói rất hợp lí luôn hj

August 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Anhnangbanmai

đang học từ property mà bạn

September 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Nhưng land cũng đúng mà

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/truong308500

Tôi viêt đung tai sao lai đanh tôi sai

December 12, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.