Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đối với cô ấy, nó là tám hoặc tám mươi."

Dịch:For her, it is eight or eighty.

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

minh suppose them cho team 1 dap an nua la " For her, it is either eight or eighty" :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/arvin.k
arvin.k
 • 19
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 7
 • 5

report đi bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphongstyle

To her sao lại k dc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VyThanhVy

with her it is eight or eighty : Không được ạ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không được bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VyThanhVy

why?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

With her là kiểu dịch word-by-word, người bản xứ không nói như thế khi muốn diễn đạt Đối với cô ấy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SanoWings

chỗ này bạn có thể dùng "to"; khi chúng ta nói hướng tới một đối tượng cụ thể, một quan điểm của đối tượng chúng ta sử dụng giới từ for hoặc to: for/to me, your thought is not the matter.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Your thought does not matter nha bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

tôi thấy bạn SanoWings viết câu : "for me (to me) , your thought is not the matter" đâu có gì sai mà bạn Trang phải sửa thành "your thought does not matter " . tôi thấy hai câu đều có cùng ý nghĩa và đều đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dotoi

Sao lại là for ,for là cho cơ mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

Tôi gõ 80 mà bị sửa thành 8y là sao ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mình sẽ xem lại nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenxoa96

??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamngocan3

sao to her kh dc mà phải dùng for her

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sucherry

" with she, it is eight or eighty " -> sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AlnClark

To her đươc không nhi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaPhm10

according to her được dùng không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Hu hu lại sai rồi mấy má ơi T_T

2 năm trước