1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nếu bạn mệt, tại sao bạn khô…

"Nếu bạn mệt, tại sao bạn không ngủ?"

Dịch:If you are tired, why do you not sleep?

September 2, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrungHiepT

không chấp nhận "go to bed" haizzz


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Lên giường chắc gì bạn đã ngủ lol ;)


https://www.duolingo.com/profile/longkhanhd

"If you are tired,Why do not you sleep?" cũng ko chấp nhận là sao?


https://www.duolingo.com/profile/phansang1411

why do you not sleep" mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Như này tired là trạng từ à, các bạn? Mình chưa rõ lắm.


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Tired là tính từ ạ.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.