1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nếu bạn mệt, tại sao bạn khô…

"Nếu bạn mệt, tại sao bạn không ngủ?"

Dịch:If you are tired, why do you not sleep?

September 2, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/longkhanhd

"If you are tired,Why do not you sleep?" cũng ko chấp nhận là sao?


https://www.duolingo.com/profile/phansang1411

why do you not sleep" mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/TrungHiepT

không chấp nhận "go to bed" haizzz


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Lên giường chắc gì bạn đã ngủ lol ;)


https://www.duolingo.com/profile/Hieu178866

If you are tired,Why do not you sleep? câu này cũng đúng mà. Ở lớp thường học câu hỏi phủ định "Why don't you....?"


https://www.duolingo.com/profile/marakata
Mod
  • 172

Bạn có thể viết:

- "If you are tired, why do you not sleep?"

Hoặc bạn có thể viết:

- "If you are tired, why don't you sleep?"

Nhưng bạn không thể viết:

- "If you are tired, why do not you sleep?" (Vì người bản xứ không nói như vậy)

For more information here: https://ell.stackexchange.com/questions/137508/why-do-you-not-give-vs-why-do-not-you-give


https://www.duolingo.com/profile/ToanAra

If you tired why you not sleep. Mà cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Đáp án này sai vì : a/ Vế thứ nhất : you tired, thiếu trợ động từ TO BE, phải viết "You're tierd". b/ Vế thứ hai : you not, thiếu trợ động từ TO DO, và là câu nghi vấn nên phải viết "why do you not..."

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu