"Người lính chạy với lá cờ."

Dịch:The soldier runs with the flag.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hongoc1701

cho mình hỏi khi nào sử dụng "the" trước danh từ à? ở đây mình ghi là soldier runs with the flag

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Về cách sử dụng "the" bạn có thể nghiên cứu link này nhé: http://diendanngoaingu.vn/showthread.php?18521-C%C3%A1ch-d%C3%B9ng-m%E1%BA%A1o-t%E1%BB%AB-The-A-An-trong-ti%E1%BA%BFng-Anh

Trong văn cảnh này nhắc đến một người lính cụ thể nên phải có mạo từ xác định "the" đi kèm với danh từ "sodier".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Funny_ghost

the military man runs with the flag sao lai ko duoc vay ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Khangdx

Mình cũng nghĩ thế.

http://phatthu.net

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.