Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are eating fruit."

Dịch:Chúng tôi đang ăn trái cây.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aomuabongbong

Đáp án của các bạn là : we are eating fruit. Nhưng mình nghe sai và trả lời là: we are eating cheese. Máy vẫn báo là đúng.

4 năm trước