"Tôi cần phải kiêng đường."

Dịch:I need to avoid sugar.

September 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nganguyen311

dùng forbear sugar không được ạ?

June 24, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.