"Tôi cần phải kiêng đường."

Dịch:I need to avoid sugar.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nganguyen311

dùng forbear sugar không được ạ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.