Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần phải kiêng đường."

Dịch:I need to avoid sugar.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nganguyen311

dùng forbear sugar không được ạ?

1 năm trước