1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The children read by themsel…

"The children read by themselves."

Dịch:Những đứa trẻ tự mình đọc.

September 2, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Ly-Truc

giọng đọc READ là /red/, không phải /rid/, vì vậy động từ READ ở đây phải ở thì quá khứ. Đáp án đúng phải là "những đứa trẻ đã tự đọc".


https://www.duolingo.com/profile/tuong777960

Farmer(người nông dân) là số ít,số nhiều thì thêm s vào là farmers(những người nông dân) còn child(đứa trẻ) là số ít, còn số nhiều là children( những đứa trẻ). Thêm ví dụ nè: person ( một người) số ít, số nhiều people(nhiều người) số nhiều, chỉ có một số từ đặc biệt vậy thôi còn lại đa số là thêm s/es.


https://www.duolingo.com/profile/laivantrung

Dịch "những đứa trẻ đọc một mình" với tiếng Việt là k rõ nghĩa, vì bọn trẻ có thể ngồi đọc cùng nhau chứ có ngồi một mình đâu. Chỉ là chúng tự đọc (không có người giúp) mà thôi.


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Bọn trẻ tự đọc.


https://www.duolingo.com/profile/mai933435

Đứa trẻ .o sao không thêm s


https://www.duolingo.com/profile/ThunBch1

Mình ghét Telex , vì khi mình bấm nhanh thì làm sai chữ themselfs

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.