"You sign your name."

Dịch:Bạn ký tên của bạn.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhathuy2005

Vậy chả lẽ bạn ký tên của người khác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/laylababy592003

Nó dịch thế đúng rồi. Ng Anh họ nói thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lynkhouse

Bạn ký tên

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhitmar

Hệ thống đọc câu ở đây là kiểu ghép âm từ trong thư viện âm hay là có người đọc từng câu này vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

câu này chỉ cần dịch là "bạn ký tên" là đủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TunNgc5

khác nhau ở dấu chấm nữa ke ke

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhu433465

Làm đến đó là nó kêu mình ký , thiệt tình hà , hứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngudan132

haha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LienBatter1

Viết như vậy cũng sai??mệt quá !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/edogawashi1

câu này dịch là bạn kí tên à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/heymen03srkr

ghi là điền tên của bạn là sai hả

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/binhminhbi

Thêm chữ "đi" vào thì có làm sao đâu

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.