Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He entered through the window."

Dịch:Anh ấy đã đi vào bằng cửa sổ.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

câu trước có một câu là "anh ấy đã đi vào xuyên qua cửa sổ" rồi bảo mình dịch sang tiếng Anh thì là "He entered through the window.". BÂY giờ mình dịch câu này từ tiếng Anh sang tiếng Việt như câu kia thì lại báo sai. :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/digduginE
digduginE
  • 25
  • 2
  • 1470

không "đi vào qua cửa sổ" đươc. Hoặc là " vào qua cửa sổ" hay "leo qua cửa sổ" thì còn được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam_Ta

anh ấy đã đi vào qua cửa sổ

3 năm trước