"I know whose son you are."

Dịch:Tôi biết bạn là con trai của ai.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

Hồi đầu học có gặp Whose rồi mà quên mất.. :(

Whose vs Whom khác nhau thế nào nhỉ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

tôi xin đăng lên đây một bài học về văn phạm trong chương trình tiếng Anh cơ bản 2 , trang web " Tiếng Anh 1,2,3 " để các bạn tham khảo .

2 – Whom : Người mà . Whom là đại từ quan hệ chỉ người nhưng làm tân ngữ (object ) cho động từ đứng sau nó , theo sau whom là một chủ ngữ ( subject ) .

Thí dụ : - The woman whom you saw yesterday is my aunt / Người phụ nữ người mà bạn đã thấy ngày hôm qua là cô của tôi .

 • The boy whom you are looking for is Tom / Cậu bé , người mà chúng tôi đang tìm là Tom

3 – Whose : Của người mà . Là tính từ quan hệ chỉ người thay cho tính từ sở hữu ( possessive adjectives ) . Whose cũng được dùng thay cho “ of which “ . Theo sau whose luôn là một danh từ .

Thí dụ : - The boy is Tom . You borrowed his bicycle yesterday / Cậu bé là Tom . Bạn đã mượn chiếc xe đạp của cậu ấy hôm qua

Câu trên có thể được viết lại thành :

 • The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom / cậu bé mà chiếc xe đạp của cậu ấy bạn đã mượn hôm qua là Tom

Thí dụ : - John found a cat , its leg was broken / John đã tìm thấy một con mèo , chân của nó đã bị gãy

Câu trên có thể viết lại thành .

 • John found a cat whose leg was broken / John đã tìm thấy một con mèo mà chân của nó đã bị gãy
4 năm trước

https://www.duolingo.com/huong964792

thanks

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nvcuong1994

mình nghĩ trước và sau whose là 2 danh từ nên : i know son whose you are ?? sự thật chưa hiểu câu này :/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhxuantu1995

sao trên google dịch lại là "Tôi biết có con trai bạn"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kid.ichi
kid.ichi
 • 16
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2

Tôi biết bạn con trai của ai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

tôi là con của bố tôi chử ai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng295692

I know whoes son you are

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.