"Đồng hồ đó là một mẫu mới."

Dịch:That watch is a new model.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/deo0107

mình nghĩ "that clock is a new model" cũng đc chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vannguyen641074

watch là đồng hồ đeo tay mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.