Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đồng hồ đó là một mẫu mới."

Dịch:That watch is a new model.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/deo0107

mình nghĩ "that clock is a new model" cũng đc chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vannguyen641074

watch là đồng hồ đeo tay mà

3 năm trước