1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đồng hồ đó là một mẫu mới."

"Đồng hồ đó là một mẫu mới."

Dịch:That watch is a new model.

September 3, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/deo0107

mình nghĩ "that clock is a new model" cũng đc chứ


https://www.duolingo.com/profile/vannguyen641074

watch là đồng hồ đeo tay mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.