1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đồng hồ đó là một mẫu mới."

"Đồng hồ đó là một mẫu mới."

Dịch:That watch is a new model.

September 3, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/deo0107

mình nghĩ "that clock is a new model" cũng đc chứ


https://www.duolingo.com/profile/vannguyen641074

watch là đồng hồ đeo tay mà


https://www.duolingo.com/profile/thaithuytien

Sao new còn model nữa là sao ta?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Model /'mɒdl/ (n) : mẫu mã ; (v) : đắp khuôn, theo gương [ai].

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.