Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."

Dịch:I am sorry to hear that.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenHoaithu

Sao "rất" mà không có "very" vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

to có nghĩa là "khi" nữa hả, sao nhiều nghĩa quá

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ksxdcd
ksxdcd
 • 25
 • 71

I am very sorry when listen to that. - không đc hả bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1316

I am sorry when hear that được không mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtrg
thanhtrg
 • 15
 • 9
 • 6
 • 5
 • 3
 • 187

I am very sorry when hearing that ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khituong
khituong
 • 25
 • 14
 • 1077

I am sorry when i hear that!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhnk
dinhnk
 • 25
 • 3
 • 1160

I am so sory when i hear about that?

1 năm trước