"Positive or negative?"

Dịch:Tích cực hay tiêu cực?

September 3, 2014

23 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Khó nghe thật đấy


https://www.duolingo.com/profile/Trangkon

Lạc quan hay tiêu cực thì sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/kelvinc1996

Thường mình nghĩ LẠC QUAN đi chung với BI QUAN TIÊU CỰC đi với TÍCH CỰC


https://www.duolingo.com/profile/trantuanminh

Cho tui hỏi có ai đúng câu này ko vậy


https://www.duolingo.com/profile/buitruongson02

lơ là một tí là sai


https://www.duolingo.com/profile/opuwGNH6

theo mình "lạc quan hay tiêu cực" cũng đúng ý


https://www.duolingo.com/profile/KaiTHTT

Mình muốn luyện tập phần này thì nó nằm ở đâu trên cây kỹ năng vậy?


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Chu dong vs bi dong


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

Positive = tích cực Negative= tiêu cực


https://www.duolingo.com/profile/dream010895

Lạc quan hay tiêu cực đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_Huu_Linh

Xét nghiệm Covid-19 xong cũng dùng câu này được nè :))))))


https://www.duolingo.com/profile/Tuyt608618

Me too! It very difficult


https://www.duolingo.com/profile/PhmThyphng7

Khó đọc ghê

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.