1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Positive or negative?"

"Positive or negative?"

Dịch:Tích cực hay tiêu cực?

September 3, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Khó nghe thật đấy


https://www.duolingo.com/profile/Trangkon

Lạc quan hay tiêu cực thì sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/kelvinc1996

Thường mình nghĩ LẠC QUAN đi chung với BI QUAN TIÊU CỰC đi với TÍCH CỰC


https://www.duolingo.com/profile/trantuanminh

Cho tui hỏi có ai đúng câu này ko vậy


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh4

Có trantuanminh


https://www.duolingo.com/profile/buitruongson02

lơ là một tí là sai


https://www.duolingo.com/profile/opuwGNH6

theo mình "lạc quan hay tiêu cực" cũng đúng ý


https://www.duolingo.com/profile/KaiKai915592

Mình muốn luyện tập phần này thì nó nằm ở đâu trên cây kỹ năng vậy?


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Chu dong vs bi dong


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

Positive = tích cực Negative= tiêu cực


https://www.duolingo.com/profile/MTrn758310

Lạc quan hay tiêu cực đúng mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.