Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Positive or negative?"

Dịch:Tích cực hay tiêu cực?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trangkon

Lạc quan hay tiêu cực thì sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kelvinc1996

Thường mình nghĩ LẠC QUAN đi chung với BI QUAN TIÊU CỰC đi với TÍCH CỰC

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Khó nghe thật đấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

lơ là một tí là sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku07

mệt quá

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/opuwGNH6

theo mình "lạc quan hay tiêu cực" cũng đúng ý

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/trantuanminh

Cho tui hỏi có ai đúng câu này ko vậy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KiuMinhCng

Mk đúng

3 tháng trước