"Dlaczego tamci mężczyźni na Ciebie patrzą?"

Tłumaczenie:Why do those men look at you?

4 lata temu

2 komentarze


https://www.duolingo.com/K4s14

Dlaczego "DO they look"?

4 lata temu

https://www.duolingo.com/yuioyuio
yuioyuio
  • 24
  • 11
  • 3
  • 3
  • 3

Nie jest to żaden z wyjątków (pytanie o podmiot, to be jako czasownik główny, zdanie z have got, zdanie z czasownikiem modalnym), więc pytanie zadajemy tak jak zawsze w czasie Present Simple – przy użyciu czasownika posiłkowego do.

4 lata temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.