1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I wish for a meal."

"I wish for a meal."

Dịch:Tôi ước mong một bữa ăn.

September 4, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HaiSmg

I wish for a girl :x


https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

Tại sao lại có for vay cac ban


https://www.duolingo.com/profile/dts0209

verb: wish; 3rd person present: wishes; past tense: wished; past participle: wished; gerund or present participle: wishing

feel or express a strong desire or hope for something that is not easily attainable; want something that cannot or probably will not happen.

"we wished for peace"

Similar:

desire

want

hope for

long for


https://www.duolingo.com/profile/DoVanPhong

sao lại có for nhỉ ad ơi?


https://www.duolingo.com/profile/Truong01

"tôi mong một bữa ăn" cũng đc mà bạn?????


https://www.duolingo.com/profile/CoxThanhThao

bạn nhấn vào báo lỗi ý! để ad thêm câu trả lời đúng vào


https://www.duolingo.com/profile/Truong01

nhưng vấn đề là mình vẫn sai :)


https://www.duolingo.com/profile/NguyenDucT967284

Tôi ước ao có một bữa ăn


https://www.duolingo.com/profile/bravevu

Tôi ao ước một bữa ăn.


https://www.duolingo.com/profile/DuongDucNg

Câu này đồng nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/iIIG61

Uớc and ước mong are the same


https://www.duolingo.com/profile/LeHoa640048

Toi cung khong hieu tai sao lai phai them for?


https://www.duolingo.com/profile/ThuyNguyen1306

"Tôi ước về một bữa ăn" sao sai v?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.