Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The search started twenty-four hours later."

Dịch:Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu hai mươi bốn tiếng sau.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khangdx

Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu hai bốn giờ sau đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/seventwent

Lại sai nhảm. Tiếng và giờ. Đánh giờ thì sai. Bó tay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hahoang263

giờ và tiếng có gì khác nhau sao hả ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu142861

Dấu gạch chính giữa twenty va four là sao vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gialink2007

cuộc tìm kiếm đã bắt đầu hai bốn giờ sau sao lại báo sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nganthican.93

24 tiếng sau mà sao lại dùng đã nhỉ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kein101592

Đây là thuật lại, 24 tiếng sau thời điểm của câu trước.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Mod xem lại giúp có sự khác nhau giữa 2 cụm từ này không? " 24h Sau " và " Sau 24h " ???

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thanhvtcm

Lỗi rồi. Sao lại sai chữ "bốn"

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhSon
HuynhSon
  • 25
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 47

Tôi cũng giống như bạn Alan tiếng Việt theo như tôi nghĩ là giống nhau

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen317927

Game lỗi rồi

1 tuần trước