1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I fell into the water."

"I fell into the water."

Dịch:Tôi đã té xuống nước.

September 4, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chuonchuonit

Tôi đã rơi xuống nước có đúng không


https://www.duolingo.com/profile/TranQuangT

Tôi đã té vào nước :(


https://www.duolingo.com/profile/QuyenDo77138

Nói đại cũg đúng luôn


https://www.duolingo.com/profile/me0.me0

Là 1 cụm từ thông dụng khác!


https://www.duolingo.com/profile/LongTo8

Tôi té vào nước , sai ah ?


https://www.duolingo.com/profile/franklin.le20

Tôi đã té xuống nước: "I fell down the water"


https://www.duolingo.com/profile/Sn2Wpc
  • 1226

Tôi đã trả lời đúng sao Duolingo cho là sai?


https://www.duolingo.com/profile/thaosong

Tôi đã té vào trong nước- sai ?


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water, I fell into The water


https://www.duolingo.com/profile/nghi00

Hai thằng điên

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.