1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I fell into the water."

"I fell into the water."

Dịch:Tôi đã té xuống nước.

September 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chuonchuonit

Tôi đã rơi xuống nước có đúng không


https://www.duolingo.com/profile/TranQuangT

Tôi đã té vào nước :(


https://www.duolingo.com/profile/LongTo8

Tôi té vào nước , sai ah ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.